اینجا از چند سال پیش همین طور قفل مانده و به همین سادگی ها هم باز نمی شود. 
یعنی تا به حال که نشده است.
و ان شاء الله که به همین روال ادامه دهد.

این جا دفتر انجمن اسلامی است...

پ.ن: فکرها باید اصلاح شود... مکان فقط جلوه است.