در ماه های اوج بهار بود که به اتفاق خانواده رفتیم بوستان مهندس مختاری! خیابان شیخ بهایی شمالی...
بنده که خیلی گل دوست هم نیستم به وجد آمده بودم و البته به علت وفور گل در بوستان بزرگی که همه جایش را گل احاطه کرده، در دقایق پایانی بازدید دیگر خسته شده بودم...
الان نمی دانم فضای باغ چه طور است؛ اما پیشنهاد می کنم حتما امتحان کنید! شاید فضای کنونی باغ زمین تا آسمان با بهارش توفیر داشته باشد و حتی مرا نیز شگفت زده کند!