مسابقه روابط عمومی دانشگاه درباره 22 بهمن بود و 3 عکس هم ما فرستادیم.
بحمدالله منجر به رتبه شد. از نوع اولش! برای اولین بار در یک مسابقه عکاسی :)