این دو برادری که در تصویر می بینید مهمانان خارجی دانشگاه هستند. ترم اولی که آمدند، جنگ شروع شد. 
آن ها یمنی هستند و هنوز هم در کشورشان جنگ است.
ورودشان که با تلخی بود؛ اما امیدوارم این چند سال برایشان پربرکت باشد و با شیرینی ایران را ترک کنند.
و ان شاء الله در حالی به کشورشان وارد شوند که شر همه فتنه ها کنده شده باشد.پ.ن: اگر دیر به دیر پست می گذارم دلیل بر این نیست که "بیدمشک" را رها کرده ام...