بیدمشک مزه عوض کرد!
مبارک روز افتتاح؛ میلاد شمس الشموس، علی بن موسی الرضا (ع)